Als Juist Dat Niet Gebeurd Was, Zou Deze Hond Geweldig Zijn
March 8, 2017
Basiskenmerken van RAT (Relationship Assessment Tool)
March 8, 2017

Basisaspecten van het Leiderschap

Door Suzanne Clothier
Vertaling door Jan Tholhuijsen

Er zitten drie basisaspecten aan het leiderschap

  • Beheer van of onbetwiste toegang tot zaken die voor de hond van belang zijn;
  • Pro-actief ingrijpen;
  • Bekwaamheid om het gedrag van anderen te beheersen, te sturen of te verbieden.

Zich gedragen als een leider betekent dat je moet bewijzen – tot tevredenheid van de hond – dat je gedrag dat van een hoger geplaatst dier is die het waard is om gerespecteerd te worden. Iedere hond zal verschillende criteria aanleggen voor wat hij vindt dat bekwaam leiderschap is.  Zijn verwachtingen kunnen aanzienlijk veranderen wanneer hij ouder en rijper wordt.  Waardoor ook van jou verwacht wordt dat je veranderingen aanbrengt in je benadering van de hond.

Gedrag om leiding te geven, de hond onder controle te houden en te laten ophouden met wat je niet wilt.

Vanuit de hond gezien heeft alleen iemand die hij respecteert het recht om hem onder controle te houden, leiding te geven of iets te verbieden.  Omgekeerd betekent dit ook dat, als je het gedrag van je hond niet onder controle kunt houden, er geen leiding aan kunt geven of hem niet kunt laten ophouden met wat je niet wilt (speciaal op kritische of erg opwindende momenten), je hond je heel duidelijk maakt dat hij je niet respecteert.  Dit is een duidelijk teken dat je leiderschap voor deze hond tekort schiet. (hoewel het voldoende kan zijn voor een andere hond met een ander karakter).

Je hond zal je precies het respect geven dat je verdient.  Niet meer, niet minder.  En hij zal dat voortdurend aanpassen.  Wanneer je op een slordige manier bezig bent, zal zijn respect verminderen. Wanneer je dan beter gaat gedragen, zal hij er overeenkomstig op reageren. In de hondenwereld ben je niet voor het leven tot leider gekozen, je moet het respect van de hond iedere dag opnieuw verdienen.  Hoe intelligenter, vol zelfvertrouwen en eerzuchtiger de hond is, hoe eerder hij kleine veranderingen in je dagelijks gedrag opmerkt en jou en de regels regelmatig zal uitproberen.  Wanneer er zich veranderingen in ons leven voordoen die leiden tot veranderingen in ons gedrag (dit kan zo iets eenvoudigs zijn als je haasten om op tijd te komen, van baan veranderen of andere grotere veranderingen in het leven) zal dit de hond aanzetten tot ander gedrag. Hij zal je uitproberen om te kijken wat de veranderingen voor hem betekenen.

Basistraining is belangrijk om de hond te laten begrijpen dat je hem onder controle kunt houden en zijn gedrag kunt aansturen.  Dat leer je hem overigens ook al door je beheer van zaken die hij belangrijk vindt.  Maar je moet het respect en het recht om de hond onder controle te houden verdienen.  Wanneer je geen controle over de hond hebt in situaties zonder stress.  Bijvoorbeeld wanneer hij eet, bij het spelen met een bal of zelfs over straat wandelen (trekkend aan de lijn ?).  Dan garandeer ik je dat hij ook niet naar je luistert wanneer er iets gebeurt dat hij belangrijk vindt (zoals een kat die wegschiet of een jogger die voorbij loopt of een andere hond die in de straat verschijnt, een persoon die aan de deur komt etc.)

Doe regelmatig zelfbeheersings- en ook basis- gehoorzaamheidsoefeningen met je hond.  Doe dat op elke plek die je maar kunt bedenken en neem daarbij veel verschillende houdingen aan.  Treed op als een leider, verdien het respect.

Pro-actief ingrijpen

Goede leiders zijn waakzaam, beschermend en in staat om snel verdedigend op te treden.  Wanneer je bij je hond bent, wees er dan ook werkelijk voor hem.  Let op zijn reacties op de wereld om hem heen.  Plan van tevoren hoe je zult handelen in situaties waarvan je weet dat ze problematisch kunnen zijn. Wees iemand waarop hij kan rekenen wat er ook gebeurt.  Wanneer het helpt denk dan aan hem als een gast op een partijtje of een familiebijeenkomst die onzeker is over wat beleefd is of wat hij mag zeggen of mag doen.  Wanneer je zo’n gast zou willen helpen, hoe zou je dat dan doen?  Door heel goed op te letten, vooruit te lopen op situaties waarbij hij hulp nodig heeft en situaties te vermijden die hij niet aan kan.

Hoe weet je of je een geschikte leider bent voor een bepaalde hond?

Wanneer je controle hebt over of toegang hebt tot ALLE zaken die voor je hond van belang zijn, zonder dat hij je recht betwist EN
De hond je toestaat zijn gedrag onder controle te houden, hem leiding te geven of hem te laten ophouden met iets wat je niet wilt in heel opwindende of kritieke ogenblikken (rustige perioden met alleen jij en de hond tellen NIET mee; de hond onder controle houden wanneer er een kat over de weg schiet of iemand op de deur klopt of wanneer er gasten komen tellen WEL)
EN
Je hond er op vertrouwt dat je tussenbeide zult komen wanneer het nodig is om hem te beschermen tegen een andere hond of persoon en bereid is zich in die gevallen aan jou te onderwerpen.
Het terugkrijgen van de controle over zaken die voor de hond van belang zijn

Wat is voor jouw hond van belang?  Maak een lijstje met vijf tot tien zaken die voor de hond het allerbelangrijkste zijn.  Dit kan voedsel zijn, of hapjes, speelgoed, aandacht, spelletjes, speciale rustplekjes, wandelingen, autoritten etc.  Hopelijk kun je zo’n lijstje maken!  Verspil jouw tijd of die van je hond niet door te proberen controle over zaken te krijgen die weinig of geen betekenis voor de hond hebben.

Wat kun je van je hond vragen?  Maak een lijstje van ELK gedrag dat je hond kent – hetzij officiële commando’s, hetzij kunstjes.  Uit deze lijst moet je het “verzoek” halen voor een of meer oefeningen die op een rustig commando, snel en goed uitgevoerd moeten worden.  Vlak voor het moment waarop je hem iets geeft wat voor hem van belang is.  Sta er op dat je hond eerst iets “geeft” voordat hij iets krijgt wat voor hem van belang is.

Een “zit” of “af” is in het begin voldoende; wanneer hij meer vaardigheden kent laat hem dan harder werken.  Neem twee of drie oefeningen en wees onvoorspelbaar welke je neemt! Veel te veel mensen vragen niet meer dan een eenvoudig “zit “of “af”van de hond.  Ook als zijn vaardigheden moeilijkere oefeningen mogelijk zouden maken.  Weet je nog hoe opgewonden je moeder was toen je eindelijk je naam kon schrijven?  Wel het is ook goed je te herinneren dat de mensen dat nu vanzelfsprekend vinden en nu veel meer van je verwachten.  Een werkelijk intelligente hond alleen vragen om te gaan zitten is zoiets als Bill Gates om $100 vragen – dat is nu niet bepaald iets aan hem vragen wat belangrijk is.

Aan de hond iets vragen wat een groter beroep doet op zijn vaardigheden zal hem alerter maken – hij moet zich werkelijk concentreren en aandacht aan jou geven.  Vraag om alle vaardigheden en kunstjes die een hond kent en mix ze door elkaar, zodat iets onvoorspelbaars ontstaat.

Het doel is om de volledige aandacht en medewerking van de hond te krijgen. Niet een reactie uit gewoonte, waarover hij niet na hoeft te denken.

Doe Geen Enkele Concessie.  Bepaal het basisniveau waaraan je hond moet voldoen en houd daar aan vast. Wanneer je wilt dat je hond binnen 2 seconden zit, accepteer dan GEEN uitvoering die langzamer is. Consequent zijn is een belangrijk onderdeel van leiderschap.  Slimme honden zullen alles uit de kast halen om te kijken of je niet een mindere of langzamer uitvoering accepteert – dat is hetgeen waar je allebei het eerst mee te maken krijgt.

Consequent zijn is essentieel!  Wees ongenadig consequent.  Je hond ziet je vierentwintig uur per dag als zijn leider.  Hij snapt er niets van dat je vervelende baas, je problemen met justitie of je rente-perikelen de oorzaak zijn van je inconsequent gedrag.  Hij gelooft alleen wat je zegt.

Jammer Wanneer de hond een verkeerde of te langzame reactie vertoont, kun je het commando herhalen, het opnieuw proberen of hem er zelfs vriendelijk aan herinneren of hem helpen.  Je kunt hem verbaal prijzen en aanmoedigen maar je moet hem niet geven wat hij wil hebben tot hij het juiste gedrag vertoont.  Wanneer de hond ermee stopt, draai je dan rustig om en zorg dat wat hij wil hebben niet kan pakken.  Dit kan betekenen de etensbak in de koelkast zetten, weglopen en het hem na een paar minuten opnieuw vriendelijk vragen.  Het kan betekenen van de deur weglopen, die je geopend zou hebben wanneer de hond zich aan de spelregels had gehouden.  Het kan betekenen het apporteerspelletje beëindigen.  Probeer het na een paar minuten opnieuw, om te kijken of de hond beter wil meewerken. Zorg ervoor dat jij degene bent die het initiatief neemt om opnieuw te beginnen en niet de hond die je ertoe uitdaagt.

Blijf Kalm Er is geen enkele reden om ruw, boos of confronterend te zijn.  Leg eenvoudig een direct verband tussen het gedrag van de hond en het gevolg daarvan.  Wanneer je dit doet, dan gebeurt er dat. Je vraagt de hond bijvoorbeeld om af te liggen, voordat je zijn bal gooit en hij doet het niet.  Ook goed – het spel is over; je stopt de bal in je zak en loopt even weg (misschien vijf tot vijftien seconden, misschien langer dat hangt helemaal van de situatie af en van het gedrag van de hond).  Boodschap voor de hond: “Wanneer je niet meewerkt speel ik niet met je”.

Verdien Je Oscar Wanneer het nodig is wees dan overdreven in je reacties.  Speel alsof je zeer onaangenaam verrast en diep teleurgesteld bent wanneer de hond verkeerd reageert.  Moedig hem héél lief aan als hij het bijna goed doet.  Wanneer hij er werkelijk mee stopt, maak dan een drama van het weglopen. Vaak geven trainers zulke “onduidelijke” informatie dat het voor de hond bijna onmogelijk is om het verschil te ontdekken tussen wat goed en wat verkeerd is.  Ruw optreden of boos worden is niet nodig.  Heel duidelijk blij of teleurgesteld zijn kan de hond helpen om te ontdekken wat je van hem wil.

Voed De Hond Op Hoe meer je hond weet, hoe meer manieren hij kent om met je samen te werken. Poets de vaardigheden die hij heeft op en voeg er steeds nieuwe aan toe.  Meer kunstjes geven je hond bijvoorbeeld meer manieren om te doen wat je vraagt en aldus te verdienen wat hij graag wil hebben. Trainen is communiceren en communicatie is cruciaal voor een gezonde relatie.  Bovendien, het is gewoon fijn!


By choosing to download this article you agree to our article usage terms

“Basisaspecten van het Leiderschap” by Suzanne Clothier

Download Now